Dziś jest niedziela, 24.09.2023r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
25 września 2023r. (poniedziałek) o 16.30 w szkole przy ul. Jagiellońskiej pierwsze spotkanie nowo wybranych Trójek Klasowych. Zapraszamy

    Spotkanie Rodziców z przedstawicielem Policji

kategoria Ważne informacje   2020-02-10

   
Podczas śródrocznej wywiadówki wystąpiła przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej mł. asp. Beata Chmielowiec, która na co dzień zajmuje się prewencją kryminalną nieletnich i patologii.
Pani Aspirant mówiła nt cyberprzemocy i o zagrożeniach w sieci. 
Podawała konkretne przykłady, które bardziej trafiają do wyobraźni słuchacza. 
Współcześnie internet to środek komunikacji międzyludzkich, co ma i dobre i złe strony.
 Zaakcentowała, że bezpieczeństwu w sieci sprzyjają głównie kompetencje społeczne, a nie tylko kompetencje techniczne. 
Żadne zabezpieczenia techniczne nie stanowią dzisiaj 100% gwarancji bezpieczeństwa w sieci. 
Im prędzej wszyscy sobie to uzmysłowią tym mniej będzie tragedii, które są następstwami jest hejtu i przemocy w internecie.

Pani Aspirant uzmysłowiła Rodzicom również skalę problemu związanego z łatwym dostępem do różnorodnych środków odurzających, narkotyków, dopalaczy. 
Statystyki policyjne z naszej okolicy i naszej miejscowości nie napawają optymizmem, 
więc od rozwagi i przezorności Rodziców zależy w dużej mierze bezpieczeństwo łatwowiernych i żądnych przygód młodych ludzi. 
Rodzice powinni bacznie obserwować swoje dzieci, dużo i szczerze z nimi rozmawiać, aby poznać ich znajomych, ich problemy. 
Bardzo ważną kwestią jest też ustalenie w domu wyraźnych zasad, wskazanie granic, których nie wolno dziecku przekraczać.
Równie ważna jest konsekwencja dorosłych. Czasami może trudna i bolesna, ale konsekwencja, która być może ocali zagubione we współczesnym świecie dziecko.

Pani Aspirant dobitnie przypomniała Rodzicom, że to Oni wychowują dzieci, 
a szkoła tylko ich w tym wspiera. 
Konsekwencje prawne wynikające z wykroczeń nieletnich dotykają również Rodziców. 

Pani Aspirant zwróciła również uwagę Rodziców na konieczność przestrzegania zasad ruchu drogowego tak przez dorosłych jak i przez dzieci. 
Najczęściej łamaną zasadą ruchu drogowego jest samodzielna jazda rowerem dzieci, które jeszcze nie zdały egzaminu na kartę rowerową. 
Jest to wykroczenie, za które odpowiedzialność karną ponoszą Rodzice. 

Bardzo dziękujemy Pani Aspirant za uświadomienie nam dorosłym oczywistych, jednak często bagatelizowanych problemów mających ogromny wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.