Dziś jest czwartek, 21.09.2017r. Do końca roku szkolnego pozostało dni ...
We czwartek 21.09 pierwsze spotkanie z Rodzicami. ZAPRASZAMY SERDECZNIE!
 Biblioteka szkolna


  Godziny otwarcia biblioteki


 • Poniedziałek 9.30 – 12.40
 • Wtorek 8.30 – 11.45
 • Środa 8.50 – 9.45, 12.45 – 13.25
 • Czwartek 9.45 – 11.15
 • Piątek 9.00 – 13.30


Regulamin biblioteki
 • Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.
 • Czytelnicy korzystający z wolnego dostępu do półek mogą samodzielnie wybierać książki lub zwrócić się o pomoc do nauczyciela bibliotekarza.
 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni. Możliwa jest prolongata terminu zwrotu książki, jeżeli nie czekają na jej wypożyczenie inni czytelnicy. Lektury nie podlegają limitowi czasowemu.
 • Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • Na miejscu, w czytelni, można korzystać z księgozbioru podręcznego oraz z czasopism.
 • W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest do jej odkupienia (szczegóły należy uzgodnić z bibliotekarzem).
 • Książki można wypożyczać na czas ferii zimowych oraz wakacji. Uczniowie klasy programowo najwyższej muszą oddać wszystkie wypożyczone książki.
 • Wszyscy czytelnicy powinni dbać o ład i porządek w bibliotece.
 • Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki i do przestrzegania go.


W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła otrzymała dotację w wysokości 15 tys. zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem projektu jest rozwój zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów oraz promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Ważne jest w tym kontekście wzmocnienie potencjału i roli biblioteki szkolnej , a także uatrakcyjnienie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych. Książki już niedługo pojawią się w naszej bibliotece!!!

  Wykazy lektur dla poszczególnych klas