Dziś jest sobota, 19.10.2019r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
Witamy pierwszaków w szkole.Powodzenia i samych szczęśliwych chwil.
 Biblioteka szkolna


  Godziny otwarcia biblioteki


 • Poniedziałek 9.00 – 15.00
 • Wtorek 7.50 – 8.50     11.45 - 12.45
 • Środa 7.50 – 10.50     13.40 – 14.00
 • Czwartek 10.40 – 11.20
 • Piątek 8.50 - 9.40     10.50 – 13.30


Regulamin biblioteki
 • Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.
 • Czytelnicy korzystający z wolnego dostępu do półek mogą samodzielnie wybierać książki lub zwrócić się o pomoc do nauczyciela bibliotekarza.
 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni. Możliwa jest prolongata terminu zwrotu książki, jeżeli nie czekają na jej wypożyczenie inni czytelnicy. Lektury nie podlegają limitowi czasowemu.
 • Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • Na miejscu, w czytelni, można korzystać z księgozbioru podręcznego oraz z czasopism.
 • W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest do jej odkupienia (szczegóły należy uzgodnić z bibliotekarzem).
 • Książki można wypożyczać na czas ferii zimowych oraz wakacji. Uczniowie klasy programowo najwyższej muszą oddać wszystkie wypożyczone książki.
 • Wszyscy czytelnicy powinni dbać o ład i porządek w bibliotece.
 • Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki i do przestrzegania go.


W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła otrzymała dotację w wysokości 15 tys. zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem projektu jest rozwój zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów oraz promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Ważne jest w tym kontekście wzmocnienie potencjału i roli biblioteki szkolnej , a także uatrakcyjnienie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych. Książki już niedługo pojawią się w naszej bibliotece!!!

  Wykazy lektur dla poszczególnych klas