Dziś jest niedziela, 14.04.2024r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
24 kwietnia 2024r.(środa) w budynku szkoły przy ul. Jagiellońskiej odbędą się wywiadówki dla klas 0 - 8

 Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień...


Krótka historia Publicznego Gimnazjum Nr1 w Majdanie Królewskim

Powstanie Publicznego Gimnazjum w Majdanie Królewskim wiąże się nierozerwanie z wprowadzoną dn.1.09.1999r. reformą systemu oświaty autorstwa prof. Mirosława Handkego - ówczesnego ministra edukacji narodowej. Autor reformy wzorował się na przedwojennej koncepcji Janusza Jędrzejewicza.

Już w 1998 roku miejscowe władze samorządowe stanęły przed wielkim wyzwaniem, jakim było przygotowanie się do mającej nadejść już wkrótce reformy. Główne jej cele to:

  • podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa polskiego przez upowszechnianie wykształcenia średniego i wyższego,
  • wyrównanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich,
  • poprawa jakości edukacji rozumianej jako integralny proces wychowania i kształcenia.

Jak wiemy, reforma wprowadziła nowe typy szkół:

  • sześcioletnią szkołę podstawową,
  • trzyletnie gimnazjum,
  • trzyletnie liceum.
Niewielu z nas pamięta o ministerialnym zakazie łączenia gimnazjum ze szkołą podstawową. Mile widziane było nastomiast jego łączenie z liceum.

"Gimnazjum budżetożerne", "Chudy portfel", "Reforma wymusiła" - to tytuły artykułów, jakie pojawiły się wówczas w lokalnej prasie. Sygnalizowały niezwykle trudny temat finansowania nowej inwestycji przez miejscowy samorząd. Wójt Gminy Majdan Królewski Tadeusz Cebula w wywiadzie udzielonym "Nowinom" przyznał, że bez nowego obiektu nie ma mowy o reformie. Wyjaśnił, że jeśli ta reforma ma mieć sens, gimnazja mają czemuś służyć, wszystkie ich oddziały muszą być zlokalizowane w jednym miejscu.

Biednej gminy nie było jednak stać na nową budowę. Koszt wzniesienia odpowiedniego, mogącego wygodnie pomieścić 18 klas, budynku oszacowano wstępnie na 2,5 mln zł. W chwili podejmowania decyzji o rozpoczęciu robót gmina mogła przeznaczyć na ten cel zaledwie 500 tys. zł. Brakujące kwoty pozyskiwano kosztem oszczędności (maksymalnego ograniczenia pozostałych inwestycji). Poza tym gmina zwracała się o finansowe wsparcie do wszystkich możliwych instytuacji, które mogły wyłożyć pieniądze na ten cel.

Wójt zapowiedział jednak, że nowa szkoła zostanie zbudowana w ciągu kilkunastu miesięcy. Nie dopuszczał myśli, by stało się inaczej: "Ta budowa to konieczność i potrzeba społeczna. Zrobimy wszystko, by naszej młodzieży nie zawieść."

„Wiejskim dzieciom potrzebny jest komfort. Zdobywanie wiedzy na wysokim poziomie jest dla nich szansą" - uzasadniał w prasie.

Już w pierwszym roku wdrożonej reformy (1999) kształcenie gimnazjalistów z terenu niemal całej gminy odbywało się w budynku Szkoły Podstawowej w Majdanie Królewskim. Przez kilka następnych lat w dokumentacji szkolnej funkcjonował zwrot "Publiczne Gimnazjum Nr1 w Majdanie Królewskim przy ul. Jagiellońskiej 1."

Do szkoły dojeżdzali uczniowie z Komorowa, Huty Komorowskiej, Woli Rusinowskiej, Brzostowej Góry. Jedynie młodzież z Krzątki i Klatek mogła uczyć się w swoich macierzystych placówkach.

Pod budowę nowego kompleksu budynków wyznaczono dziewiczy teren na majdańskim osiedlu Podlasek. Prace rozpoczęto w maju 1999 r., a zakończono w sierpniu 2000 r.


15 sierpnia 2000r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowego budynku dydaktycznego o pow. 1220m2 z 10 salami do nauki wraz z pracowniami specjalistycznymi oraz pracownią komputerową. Powierzchnia przeznaczona dla 360 uczniów była jednak niewystarczająca dla tak licznej wówczas młodzieży gimnazjalnej.

Dlatego też 1 września 2000 r., w kolejnym roku trwania reformy, w nowym budynku gimnazjum najpierw rozpoczęli naukę uczniowie klasy drugiej.

Pierwszoklasiści, podobnie jak ich starsi koledzy w roku poprzednim, kształcili się w budynku majdańskiej szkoły podstawowej. Oczywistą stała się konieczność dobudowania kolejnego obiektu. W tym czasie nie mniej odczuwany był był brak sali gimnastycznej w nowej szkole. Uczniowie ćwiczyli na korytarzu ( biegi, tenis stołowy), zaś w kolejnym roku szkolnym, w piątki, korzystali z udostępnionej im na 2-3 lekcje sali gimnastycznej w budynku szkoły podstawowej w Krzątce.

We wrześniu 2000 r. rozpoczęto budowę nowoczesnej sali gimnastycznej o wymiarach areny sportowej 30 x12 m wraz z zapleczem i galerią widowiskową dla publiczności. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło nieprzypadkowo - również w dniu 15 sierpnia 2002 r., z udziałem nowego Wójta Gminy Majdan Królewski Jerzego Wilka (Wójt Tadeusz Cebula zmarł nieoczekiwanie 25 sierpnia 2001r. )We wrześniu 2002r. rozpoczęła się budowa obiektu łączącego oddalone od siebie o ok.50m budynek dydaktyczny i salę sportową, dzięki czemu zyskano 6 nowych pomieszczeń do nauki, zaplecze świetlicowo-stołówkowe oraz sanitarne. Łącznik został oddany do użytku 15 sierpnia 2003r.


W ten oto sposób powstał kompleks połączonych ze sobą budynków o imponującym rozmiarze, na miarę potrzeb kolejnych pokoleń. Dobrze urządzone zaplecze sportowe z wielofunkcyjnym boiskiem do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego, z czterotorową bieżnią lekkoatletyczną, rzutnią do pchnięcia kulą i skocznią do skoku w dal, stworzyło bardzo dobre warunki do organizowania nie tylko urozmaiconych lekcji wychowania fizycznego. Młodzież najchętniej spędzała tu swój wolny czas.

18.04.2008 r. Rada Gminy Majdan Królewski podjęła stosowną uchwałę, na mocy której dotychczas funkcjonujący zwrot został zastąpiony nowym: "Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Majdanie Królewskim przy ul. Osiedle Podlasek 71".

O tym, co działo się za murami tego pięknego budynku przez 20 kolejnych lat nie sposób zapomnieć, niemniej na przywołanie wszechstronnej działalności szkoły nie ma też i miejsca w niniejszej publikacji.

Ciekawa, aczkolwiek krótka historia Publicznego Gimnazjum w Majdanie Królewskim zakończyła się niespodziewanie wraz z kolejną reformą struktury szkolnictwa wprowadzoną do szkół 1września 2017r. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadzono już postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej gimnazjum. Rozpoczęło się jego stopniowe wygaszanie.

Na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy z dnia 21 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół na terenie Gminy Majdan Królewski do nowego ustroju szkolnego przyjęto, że 1 września 2017 r. dotychczasowe istniejące gimnazjum staje się z mocy ustawy ośmioletnią szkołą podstawową.

Od tego momentu Publiczna Szkoła Podstawowa im.Marii Skłodowskiej-Curie w Majdanie Królewskim działała w dwóch budynkach - na ul. Jagiellońskiej uczyły się klasy 0-8, zaś na os. Podlasek - wygaszane oddziały gimnazjalne. Powstała jedna szkoła licząca blisko 50 nauczycieli oraz ponad 450 uczniów, skupionych w 21 oddziałach.

W roku szkolnym 2017/2018 w budynku wygaszanego gimnazjum uczyło się tylko 9 oddziałów, w ostatnim roku 2018/2019 w szkole pozostały już tylko 4.
Teraz w jej murach uczą się starsi uczniowie szkoły podstawowej.


KRÓTKO O TYM, CO DZIAŁO SIĘ ZA MURAMI PIĘKNEJ SZKOŁY

Przez 20 lat gimnazjum pełniło rolę organizatora licznych imprez, uroczystości oraz rozmaitych konkursów, o których nie sposób zapomnieć, niemniej ich przywołanie zajęłoby dużo czasu i przestrzeni w niniejszej publikacji. Warto wspomnieć o najciekawszych oraz tych, które charakteryzowały szkołę.

Ciekawymi projektami interdyscyplinarnymi, obejmującymi elementy wiedzy i umiejętności z języka polskiego, historii, plastyki były dwa zrealizowane kolejno w 2003 i 2004 roku:

TYDZIEŃ POD DRZEWAMI OLIWNYMI to imponujący cykl imprez odbywający się na przerwach i po lekcjach, którego celem było przybliżenie uczniom epoki historyczno- literackiej starożytnej Grecji i mitów z nią związanych. W scenerii dostosowanej do antycznej Grecji przebiegały kolejne dni ( w programie pojawiły się m.in.: konkurs wiedzy, wystawa komisów, taniec Zorba czy degustacja ,,greckich" potraw). Imprezę kończyło ogłoszenie wyników poszczególnych konkurencji i wręczenie nagród.


TYDZIEŃ W CIENIU PIRAMID przeniósł uczniów do starożytnego Egiptu. Był pokaz starożytnego makijażu i sesja zdjęciowa z parą królewską. Uczniowie prowadzili mini wykłady o życiu codziennym starożytnych. Chętni uczniowie z przyjemnością obejrzeli film ,,Asterix, Obelix i Kleopatra". Impreza kolejny raz udowodniła, że popularyzować wiedzę można w sposób ciekawy i nietuzinkowy.

MĄDRA SOWA to Powiatowy Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny organizowany w naszej szkole od 2001r. Na przestrzeni lat honorowy patronat nad nim obejmowali:

  • Senator Rzeczpospolitej Polskiej
  • Starosta Powiatu Kolbuszowskiego
  • Poseł RP Zbigniew Chmielowiec
  • Wójt Gimny Majdan Królewski
Konkurs był adresowany do uczniów klas II i III gimnazjów. Bardzo liczne uczestnictwo gimnazjalistów, ich radość z uzyskiwanych wyników, zaangażowanie, zapał i zaciętość w podejmowaniu trudu rozwiązywania zadań , a także pochlebne opinie nauczycieli, przychylność patronów i hojność sponsorów utwierdzały w przekonaniu o celowości tego przedsięwzięcia.

OMNIBUS
Od 2001r. w gimnazjum corocznie przeprowadzano szkolne eliminacje do Powiatowego Konkursu o tytuł „ Omnibusa Gimnazjum” organizowanego przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kupnie. W tym interdyscyplinarnym konkursie brały udział trzyosobowe zespoły obojga płci z każdej klasy. Wyłonieni zwycięzcy z największą liczbą punktów byli wyznaczani do udziału w konkursie głównym.

Niecodzienna działalność Gimnazjalnego Chóru "CANTUS"
W październiku 2000r i 2001r. Chór Gimnazjalny "Cantus" dwukrotnie wystąpił na inauguracji roku akademickiego w pałacu hrabiego Tyszkiewicza w Weryni, gdzie zaśpiewał "Gaudeamus Igitur".Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie zainaugurowała rok akademicki 2000/2001 w Weryni, otwierając Studium Terenowe o specjalności- agrobiologia. Młodzież zaprezentowała tam część artystyczną, która została przyjęta niezwykle ciepło przez wykładowców rzeszowskiej uczelni.

W czerwcu 2002r. Gimnazjalny Chór "CANTUS" wyjechał na trzydniową wycieczkę do Wiednia z noclegami w Bratysławie. Wyjazd był nagrodą za jego trzyletnie zaangażowanie w krzewieniu religijno- patriotycznych wartości prezentowanych w swym programie z okazji religijnych i narodowych uroczystości. Chór zapewnił muzyczną oprawę Mszy św. w Polskiej Misji Katolickiej. Uczniowie zwiedzili m.in. historyczne wzgórze Kalenberg, wesołe miasteczko Prater oraz starówkę w Bratysławie.

Od 2002 r. w szkole organizowane były wszystkie gminne zawody sportowe wynikające z kalendarza szkolnych imprez sportowych. Z uwagi na bardzo korzystne warunki lokalowe Powiatowy Organizator Sportu organizował u nas powiatowe zawody sportowe- najczęściej z unihokeja, siatkówki i koszykówki.
Od 2000r. uczniowie włączali się do akcji pod hasłem Sprzątanie Świata, której celem było posprzątanie zaśmieconych miejsc publicznych (parków, lasów, ulic itd.). Uczniowie uzbrojeni w foliowe worki i rękawice sprzątali teren wokół szkoły, pobliski las, pobocza i okolice DK9.