Dziś jest piątek, 30.09.2022r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
Mamy nową Radę Rodziców
 Dokumenty szkolne

Poniżej znajduje się lista dokumentów szkolnych. Po kliknięciu w wybrany zostanie on pobrany!

Koncepcja pracy szkoły
Konwencja o prawach dziecka
Procedury postępowania w różnych sytuacjach
Procedury postępowania w razie wypadku w szkole
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Regulamin świetlicy szkolnej
Program Wychowawczo - Profilaktyczny 20`18/2019
Informacje nt egzaminu ósmoklasisty z j.polskiego
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z j.polskiego
Informacje nt egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki
Informacje nt egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z j.angielskiego
Nagranie do arkusza egzaminacyjnego z j.angielskiego
CZy Twoje dziecko nie wpadło w fonoholizm?
Procedury reagowania w sytuacjach wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń w szkole
Przeciwdziałanie depresji i próbom samobójczym u dzieci i młodzieży
Statut szkoły
Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej w Majdanie Królewskim
Zarządzenie 11/2020 Dyrektora szkoły z dn.18.05.2020r.
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE PSP IM.MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W MAJDANIE KRÓLEWSKIM
Oświadczenie rodzica wysyłającego dziecko do szkoły w okresie epidemii Covid-19
Zgłoszenie dziecka do szkoły w okresie epidemii Covid-19
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w szkole w r.szk.2020/21 - nauczanie stacjonarne
Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej
Oświadczenie Rodzica - RODO
Regulamin rekrutacji do oddz. przedszkolnych - 2022.23
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych - 2022.23
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka dziecka 6-letniego
Potwierdzenie woli uczęszczania do klasy pierwszej PSP Majdan Królewski - złożyć dopiero po ogłoszeniu wyników rekrutacji
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych
Potwierdzenie woli uczęszczania do oddziałów przedszkolnych PSP Majdan Królewski - złożyć dopiero po ogłoszeniu wyników rekrutacji
Ulotka - Allianz - ubezpieczenie NNW 2022.23
Przedmiot ubezpieczenia NNW - Allianz 2022/.23
Oferta ubezpieczenia NNW - InterRisk
Interrisk - oferta ubezpieczenia NNW
Oferta ubezpieczenia NNW - Superubezpieczenia
Oferta ubezpieczenia NNW - TUZ
ALLIANZ - link do zawarcia umowy
Plan pracy szkoły 2022.23 - cz. 1
Plan pracy szkoły 2022.23 - cz. 2