Dziś jest niedziela, 21.07.2019r. Do końca wakacji pozostało dni
Radosnych i bezpiecznych WAKACJI
 Dokumenty szkolne

Poniżej znajduje się lista dokumentów szkolnych. Po kliknięciu w wybrany zostanie on pobrany!

Koncepcja pracy szkoły
Konwencja o prawach dziecka
Procedury postępowania w różnych sytuacjach
Procedury postępowania w razie wypadku w szkole
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Ubezpieczenie dzieci w r.szk. 2017/2018
Organizacja r.szk. 2017/2018
Statut szkoły
Regulamin świetlicy szkolnej
Ubezpieczenie w r.szk.2018/19 - ulotka
Ubezpieczenie 2018/19 - wysokość składek
Ubezpieczenie 2018/19 - Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Ubezpieczenie 2018/19 - informacje o ochronie danych osobowych
Ubezpieczenie 2018/19 - postanowienia dodatkowe
Ubezpieczenie 2018/19 - zgoda rodziców
Ubezpieczenie 2018/19 - zgłoszenie wypadku
Ubezpieczenie 2018/19 - druk zgłoszenia szkody
Program Wychowawczo - Profilaktyczny 20`18/2019
Informacje nt egzaminu ósmoklasisty z j.polskiego
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z j.polskiego
Informacje nt egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki
Informacje nt egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z j.angielskiego
Nagranie do arkusza egzaminacyjnego z j.angielskiego
System oceny zachowania uczniów klas 1-8
CZy Twoje dziecko nie wpadło w fonoholizm?
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na r.szk.2019/2010
Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w PSP w Majdanie Królewskim
Wniosek o przyjęcie do kl.1 dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
Wniosek o przyjęcie do kl.1 dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
Wniosek o przyjęcie do kl.1 dziecka 6-letniego
Oświadczenie o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka 6-letniego kandydującego do kl.1
Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do klasy 1 w PSP w Majdanie Królewskim
Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej
Zał.nr 1 do Statutu szkoły
Zał. nr 2 do Statutu szkoły
Procedury reagowania w sytuacjach wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń w szkole
Przeciwdziałanie depresji i próbom samobójczym u dzieci i młodzieży