Dziś jest sobota, 11.07.2020r. Do końca wakacji pozostało dni
Bezpiecznych wakacji
 Dokumenty szkolne

Poniżej znajduje się lista dokumentów szkolnych. Po kliknięciu w wybrany zostanie on pobrany!

Koncepcja pracy szkoły
Konwencja o prawach dziecka
Procedury postępowania w różnych sytuacjach
Procedury postępowania w razie wypadku w szkole
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Ubezpieczenie dzieci w r.szk. 2017/2018
Organizacja r.szk. 2017/2018
Regulamin świetlicy szkolnej
Program Wychowawczo - Profilaktyczny 20`18/2019
Informacje nt egzaminu ósmoklasisty z j.polskiego
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z j.polskiego
Informacje nt egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki
Informacje nt egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z j.angielskiego
Nagranie do arkusza egzaminacyjnego z j.angielskiego
CZy Twoje dziecko nie wpadło w fonoholizm?
Procedury reagowania w sytuacjach wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń w szkole
Przeciwdziałanie depresji i próbom samobójczym u dzieci i młodzieży
Ubezpieczenie 2019/20 - oferta
Ubezpieczenie 2019/20 - ulotka
Ubezpieczenie 2019/20 - jak zgłosić szkodę
Ubezpieczenie 2019/20 - deklaracja
Ubezpieczenie 2019/20 - Informacje dla Rodziców
Ubezpieczenie 2019/20 - informacja dla Rodzica
Statut szkoły
Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej w Majdanie Królewskim
Wniosek o przyjęcie do klasy 1 dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
Wniosek o przyjęcie do klasy 1 dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
Wniosek o przyjęcie do klasy 1 dziecka 6-letniego
Potwierdzenie odbycia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (dla dzieci, które uczęszczają do "zerówki" poza PSP w Majdanie Królewskim
Potwierdzenie woli uczęszczania do oddziału przedszkolnego w PSP Majdan Królewski - (złożyć należy po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia)
Potwierdzenie woli uczęszczania do klasy 1 w PSP Majdan Królewski - (złożyć należy po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia)
Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w PSP Majdan Królewski
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/21
Zarządzenie 11/2020 Dyrektora szkoły z dn.18.05.2020r.
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE PSP IM.MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W MAJDANIE KRÓLEWSKIM
Oświadczenie rodzica wysyłającego dziecko do szkoły w okresie epidemii Covid-19
Zgłoszenie dziecka do szkoły w okresie epidemii Covid-19