Dziś jest sobota, 20.07.2024r. Do końca wakacji pozostało
BEZPIECZNYCH WAKACJI
 Dokumenty szkolne

Poniżej znajduje się lista dokumentów szkolnych. Po kliknięciu w wybrany zostanie on pobrany!

Koncepcja pracy szkoły
Konwencja o prawach dziecka
Procedury postępowania w różnych sytuacjach
Procedury postępowania w razie wypadku w szkole
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Regulamin świetlicy szkolnej
Program Wychowawczo - Profilaktyczny 20`18/2019
Informacje nt egzaminu ósmoklasisty z j.polskiego
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z j.polskiego
Informacje nt egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki
Informacje nt egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z j.angielskiego
Nagranie do arkusza egzaminacyjnego z j.angielskiego
CZy Twoje dziecko nie wpadło w fonoholizm?
Procedury reagowania w sytuacjach wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń w szkole
Przeciwdziałanie depresji i próbom samobójczym u dzieci i młodzieży
Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej w Majdanie Królewskim
Zarządzenie 11/2020 Dyrektora szkoły z dn.18.05.2020r.
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE PSP IM.MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W MAJDANIE KRÓLEWSKIM
Oświadczenie rodzica wysyłającego dziecko do szkoły w okresie epidemii Covid-19
Zgłoszenie dziecka do szkoły w okresie epidemii Covid-19
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w szkole w r.szk.2020/21 - nauczanie stacjonarne
Oświadczenie Rodzica - RODO
Oferta ubezpieczenia NNW - InterRisk
Interrisk - oferta ubezpieczenia NNW
Oferta ubezpieczenia NNW - Superubezpieczenia
Oferta ubezpieczenia NNW - TUZ
ALLIANZ - link do zawarcia umowy
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka z obwodu szkoły
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka spoza obwodu szkoły
Potwierdzenie woli zapisu do oddziału przedszkolnego
Potwierdzenie woli zapisu do klasy pierwszej
Statut szkoły 2022.23
Zgłoszenie dziecka do świetlicy
Regulamin wypożyczania podręczników
Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szk. 2024/25
Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w pkolejnym roku
Standardy Ochrony Małoletnich - wersja pełna
Standardy Ochrony Nieletnich - wersja skrócona dla uczniów
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych - 2024.25
Regulamin mediacji w PSP Majdan Królewski