Dziś jest niedziela, 24.09.2023r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
25 września 2023r. (poniedziałek) o 16.30 w szkole przy ul. Jagiellońskiej pierwsze spotkanie nowo wybranych Trójek Klasowych. Zapraszamy

    Zadania przed egzaminem ósmoklasisty

kategoria Ważne informacje   2018-11-22

   

5 kwietnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 9.00

odbędzie się ogólnopolski egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

 16 kwietnia 2019r. (wtorek) o godz. 9.00

odbędzie się ogólnopolski egzamin ósmoklasisty z matematyki.

 17 kwietnia 2019r. (środa) o godz. 9.00

odbędzie się ogólnopolski egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego.

 

Jest to nowy obowiązkowy egzamin zewnętrzny

przeprowadzany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Każdy ósmoklasista musi podejść do tego egzaminu,

gdyż zdanie go jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej.

Jego wyniki razem z ocenami na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą przepustką 

do wybranej przez absolwenta szkoły ponadpodstawowej.

W roku 2019 o przyjęcie do szkół średnich i branżowych starać się będą dwa roczniki absolwentów –

 klas 8 szkoły podstawowej i klas 3 gimnazjum.

Warto już dzisiaj ćwiczyć i trenować do egzaminu.

W grudniu 2018r. w szkole przeprowadzony będzie próbny egzamin na arkuszach

 opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.    

 

W zakładce „Dokumenty szkolne” zamieszczone są opracowane przez CKE 

Informatory o egzaminach z poszczególnych przedmiotów, 

a w nich znajdują się przykładowe zadania egzaminacyjne. 

W zakładce zamieszczone są też przykładowe arkusze egzaminacyjne. 


Zachęcamy do zapoznania się z nimi i przećwiczenia swoich wiadomości i umiejętności niezbędnych do dobrego zdania egzaminu.