Dziś jest piątek, 22.09.2017r. Do końca roku szkolnego pozostało dni ...
Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Rodziców - wtorek 26.09.2017r. ok.17.00 w budynku gimnazjum.Zapraszamy.

    Bezpieczne wakacje dzieci

kategoria Aktualnosci   2017-06-20

   
W szkole gościliśmy 
panów policjantów z naszego posterunku. 
Rozmawiali z dziećmi o zasadach
 rozsądnego zachowania w czasie wolnym. 

 Podczas wakacji dzieci nie zawsze 
spędzają czas wolny pod kontrolą dorosłych 
i wówczas podatne są na pokusy, 
które mogą mieć  bardzo niebezpieczne konsekwencje. 

Łatwowierność dzieci przy zawieraniu znajomości, także przez internet, szkodliwość zażywania dopalaczy, dorośli, którzy nie zawsze mają czyste intencje w kontaktach z dziećmi i młodzieżą, wypadki komunikacyjne i nad wodą - to najczęściej wymieniane niebezpieczeństwa czyhające na dzieci i młodzież podczas wakacyjnego odpoczynku.