Dziś jest poniedziałek, 26.02.2024r. Do końca roku szkolnego pozostało dni

    Plan pracy szkoły w r.szk. 2021/2022

kategoria Aktualnosci   2021-09-21

   


Organizacja roku szkolnego 2021/2022

w Publicznej Szkole Podstawowej
                             im. Marii Skłodowskiej-Curie                                
w Majdanie Królewskim

ul. Jagiellońska 1

os. Podlasek 71


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022                              01 września 2021 r.

 Zimowa przerwa świąteczna                                               23 – 31 grudnia 2021r.

Zakończenie I semestru                                                          31 stycznia 2022 r.

 Ferie zimowe                                                                       14 – 27 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna                               14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.


Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

 2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Termin dodatkowy

1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

 2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 ck

3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

 

Wyniki zostaną ogłoszone 01 lipca 2022 r., zaświadczenia z OKE będą rozdane 08 lipca 2022r.

 


 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl. I-VIII      24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie                                                                                       25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH

Dzień Edukacji Narodowej                                  14.10. 2021r. ( czwartek)

Uroczystość Wszystkich Świętych                                             01.11.2021r. (poniedziałek)

Święto Odzyskania Niepodległości                                         11.11.2021r. (czwartek)

Uroczystość Trzech Króli                                                       06.01.2022r. (czwartek)

3 Maja – rocznica Uchwalenia Konstytucji                          03.05.2022r. (wtorek)

Uroczystość Bożego Ciała                                                           16.06.2022r. (czwartek)

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

W PSP W MAJDANIE KRÓLEWSKIM 

dla uczniów klas 1- 8 szkoły podstawowej


12.11.2021r. – (piątek) - po Święcie Niepodległości

 07. 01.2022r. – (piątek) – po Uroczystości Trzech Króli

24, 25, 26. 05.2022r. (wtorek, środa, czwartek) dla klas 1-7 – egzamin ósmoklasisty

02.05.2022r. ( poniedziałek)  - majówka

17.06.2022r. (piątek) - po Uroczystości Bożego Ciała

23.06.2022r. (czwartek) – przedostatni dzień roku szkolnego 

 

    KLASYFIKACJA

Informacja dla rodziców i uczniów o proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi być podana na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami Rady Pedagogicznej, czyliI semestr - do 17 stycznia 2022r.   ,  II semestr – do 03 czerwca 2022r. 

 

 Informacja dla rodziców o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną (semestralną lub roczną) z zajęć edukacyjnych musi być podana na miesiąc przed końcem każdego semestru.
                        
                                                                WYWIADÓWKI

08 - 09 września 2021r. (środa - czwartek)  - on - line

16 listopada 2021r. (wtorek) – ul. Jagiellońska 1 lub on - line

17 listopada 2021r. (środa) – os. Podlasek 71 on - line

02 lutego 2022r. (wtorek) - ul. Jagiellońska 1 on - line

03 lutego 2022r. (środa) – os. Podlasek 71 on - line

26 kwietnia 2022r. (wtorek) – ul. Jagiellońska 1 on - line

27 kwietnia 2022r. (środa) – os. Podlasek 71 on - line

 

 WYCIECZKI KLASOWE 

Przez cały rok po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego.