Dziś jest sobota, 15.06.2024r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
Zbliżamy się do końca roku szkolnego 2023/24

    Konkurs "Czytamy Tolkiena"

kategoria Konkursy   2021-03-25

   

Regulamin Szkolnego Konkursu Bibliotecznego

pn. „Czytamy Tolkiena”

 

Cele konkursu:

·       popularyzacja twórczości Johna Ronalda Tolkiena

·       rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów

· stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności pięknego czytania

·       uczenie aktywnego odbioru literatury

 

Przebieg konkursu:

  1. ·       w konkursie biorą udział chętni uczniowie kl. V - VIII,
  2. ·       uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania fragmentu dowolnego utworu J.R.Tolkiena i jego nagrania,
  3. ·       czas prezentacji nie może przekraczać 3 minut,
  4. ·       nagranie przygotowanego utworu należy przesłać przez aplikacje Teams na kanał BIBLIOTEKA do 11.04. 2021r.,
  5. ·       podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu (mile widziane i dodatkowo punktowane będzie przebranie czytającego za wybranego bohatera powieści).

 

Nagrody:

·       - ogłoszenie wyników konkursu 19.04.2021r.

·      -  laureacie otrzymają dyplomy i nagrody w każdej z kategorii.

 

Organizatorzy: Urszula Rozmus, Teresa Derlecka, Elżbieta Paduch


ZACHĘCAMY:)