Dziś jest sobota, 15.06.2024r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
Zbliżamy się do końca roku szkolnego 2023/24

    Pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

kategoria Ważne informacje   2021-01-04

   
Ważna informacja z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej.

"W odpowiedzi na apel  MEN oraz potrzeby środowiska informuję, iż pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej jest organizowana  codziennie w godzinach 8.00- 16.30.
Udzielamy bezpośredniej pomocy m.in. poprzez:
- prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
- wspieranie rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w  rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych,
- mediacje i negocjacje na terenie poradni,
- podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych /wyjątkowo w środowisku dziecka lub ucznia/,
- porady i konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli,
- spotkania z przedstawicielami innych instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
- teleporady oraz kontakty online.

                 Pracujemy z zachowaniem obowiązujących  procedur związanych z występowaniem COVID-19. Niezbędne jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania.

                                     Z poważaniem,
                                     ELŻBIETA MIKOŁAJCZYK
                                     p.o.dyr.PP-P w Kolbuszowej"