Dziś jest niedziela, 24.09.2023r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
25 września 2023r. (poniedziałek) o 16.30 w szkole przy ul. Jagiellońskiej pierwsze spotkanie nowo wybranych Trójek Klasowych. Zapraszamy

    Nie łammy procedur bezpieczeństwa w szkole!

kategoria Ważne informacje   2020-09-03

   

Szanowni Rodzice,

 przypominam, że ze względów bezpieczeństwa od 1 września 2020r. wprowadzone zostały procedury mające na celu zapewnienie jak najbardziej bezpiecznych warunków do nauki i pracy w naszej szkole.

Z przykrością stwierdzam, że już 2 września 2020r. pierwszy dzień nauki, pokazał, iż w szkole przy ul. Jagiellońskiej duża grupa rodziców/ opiekunów młodszych dzieci lekceważyła procedury mające zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom.

 

Dzieci na dorosłych bacznie patrzą i biorą z nich przykład, niestety w takich przypadkach przykład negatywny.

Przypominam, że:

- rano i po lekcjach do szkoły mogą wejść TYLKO I WYŁĄCZNIE rodzice/opiekunowie dzieci z oddziałów przedszkolnych (przez pierwsze 4 tygodnie) i klas pierwszych (przez pierwsze 2 tygodnie), RODZICE MUSZĄ MIEĆ ZASŁONIĘTE USTA I NOS,

- po lekcjach dzieci z klas 2 - 4 wychodzą ze szkoły do rodziców/opiekunów, którzy czekają na nich przed szkołą lub w przedsionkach szkoły, rodzice/opiekunowie nie wchodzą do szkoły po dzieci,

- rano przyprowadza się i po południu odbiera się dzieci ze świetlic dzwoniąc dzwonkiem przy głównych drzwiach wejściowych - pracownik szkoły zaprowadzi i odprowadzi dziecko do szatni - rodzic/opiekun czeka przed drzwiami,

- po zakończeniu zajęć lekcyjnych lub po odebraniu dziecka ze świetlicy dzieci i rodzice/opiekunowie MUSZĄ BEZZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ TEREN SZKOŁY I PODWÓRKA SZKOLNEGO,

- NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z PLACU ZABAW DZIECIOM PRZED I PO LEKCJACH BEZ OPIEKI NAUCZYCIELA,

- NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z PLACU ZABAW DZIECIOM, KTÓRE SĄ POD OPIEKĄ RODZICÓW/OPIEKUNÓW NP. PO OPUSZCZENIU SZKOŁY - ZAKAZ DOTYCZY WSZYSTKICH DZIECI, TAKŻE TYCH MAŁYCH SPOZA SZKOŁY I Z SĄSIEDNIEGO PRZEDSZKOLA!

- PLAC ZABAW JEST CZĘŚCIĄ SZKOŁY I JEST DEZYNFEKOWANY DLA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH POD OPIEKĄ SZKOŁY NA CZAS ZAJĘĆ SZKOLNYCH I ŚWIETLICOWYCH,

- ZABRANIA SIĘ RODZICOM SIADANIA NA ŁAWKACH PRZY PLACU ZABAW ORAZ NA ŁAWECZKACH PRZY REGAŁACH SZATNIOWYCH.

 

Niestosowanie się do tych zasad bezpieczeństwa skutkować może pociągnięciem do odpowiedzialności za łamanie regulaminów szkolnych i narażanie dzieci i pracowników szkoły na niebezpieczeństwo.

Proszę, by wszyscy rodzice podeszli odpowiedzialnie do ewentualnych incydentów łamania tych zasad i kulturalnie zwracali uwagę osobom nie stosującym się do szkolnych procedur.

Bardzo Państwa proszę - chrońmy nasze dzieci i uczmy je od małego odpowiedzialności za siebie i innych oraz przestrzegania zasad i regulaminów.

Liczę na empatię, zrozumienie i współpracę dla dobra naszych dzieci. Kto je ochroni jak nie my, dorośli?

 

Z poważaniem,

Marta Godek

dyrektor szkoły