Dziś jest niedziela, 24.09.2023r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
25 września 2023r. (poniedziałek) o 16.30 w szkole przy ul. Jagiellońskiej pierwsze spotkanie nowo wybranych Trójek Klasowych. Zapraszamy

    Zakwalifikowane do przyjęcia do szkoły dzieci

kategoria Aktualnosci   2020-04-02

   

Pierwszy etap rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych na szkolny 2020/21 został zakończony. 


 Komisja Rekrutacyjna po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły informuje, 

że wszyscy kandydaci do klas pierwszych 

zostali zakwalifikowani do przyjęcia do tutejszej szkoły.

 Od września 2020r. będą 2 klasy pierwsze.

Do 17 kwietnia 2020r. Rodzice mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia

  dziecka do klasy pierwszej w tutejszej szkole.

 

Komisja Rekrutacyjna po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły informuje, 

że wszyscy zgłoszeni  kandydaci  w wieku 6 lat zostali zakwalifikowani 

do przyjęcia do oddziału sześciolatków w tutejszej szkole.

Od września 2020r. będą 2 oddziały sześciolatków.

Do 17 kwietnia 2020r. Rodzice mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia

 dziecka do oddziału sześciolatków w tutejszej szkole.

 

Komisja Rekrutacyjna po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły informuje, 

że spośród zgłoszonych kandydatów w wieku 5 lat i 4 lat 

nie zostało zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału przedszkolnego:

  dwoje 4-latków  zamieszkałych w Nowej Dębie i jeden 4 latek z Komorowa

 i tym samym znalazły się one na liście rezerwowej.

Pozostałe dzieci zostały zakwalifikowane.

Od września 2020r. będzie 1 oddział mieszany 4 i 5-latków.

Do 17 kwietnia 2020r. Rodzice mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia

 dziecka do oddziału cztero i pięciolatków w tutejszej szkole.

 

W związku z prowadzeniem zdalnego nauczania w szkole 

potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej lub do oddziałów przedszkolnych 

prosimy przesyłać w formie krótkiej informacji tekstowej poprzez pocztę elektroniczną szkoły na adres sp_majdan_krol@wp.pl.

 Nie złożenie do 17 kwietnia 2020r. informacji o potwierdzeniu woli przyjęcia

 dziecka do klasy pierwszej lub do oddziału przedszkolnego 

będzie równoznaczne z rezygnacją z zapisania dziecka 

do Publicznej Szkoły Podstawowej w Majdanie Królewskim.Informacje dotyczące podziału na klasy i oddziały podane będą w późniejszym czasie.

Ewentualne prośby rodziców co do zapisu dziecka z kolegą lub koleżanką

 prosimy również składać poprzez pocztę elektroniczną.