Dziś jest sobota, 15.06.2024r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
Zbliżamy się do końca roku szkolnego 2023/24

    Profilaktyka grypy i koronawirusa

kategoria Ważne informacje   2020-03-02

   
W związku z niezmniejszającą się falą zachorowań na grypę i zagrożeniem zachorowań na koronawirusa przypominamy wszystkim o bezwzględnym przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, a więc: 
częste i dokładne mycie rąk ciepłą wodą z użyciem mydła, wietrzenie pomieszczeń, używanie chusteczek jednorazowych, zasłanianie ust i nosa przy kaszlu i kichaniu, unikanie kontaktów z osobami, u których widoczne są objawy zainfekowania grypą, pozostawanie w domu w przypadku zauważenia symptomów grypy.

Jeśli ktoś z kim mamy bliski kontakt wrócił niedawno z terenów gdzie wykryto ogniska koronawirusa,
 należy zachować ostrożność i obserwować czy nie pojawiają się objawy grypopodobne. 
W takiej sytuacji należy skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną.


Jeśli nie mieliśmy kontaktu z osobą chorą nie panikujmy!

Ważne jest by chorobę zakaźną przetrwać w domu, nie przychodzić z chorobą do szkoły, do pracy, 
bo zarażamy innych , a siebie narażamy na niebezpieczeństwo , 
gdyż jeszcze bardziej groźne od niej mogą okazać się powikłania.

Nie panikujmy, ale bądźmy rozważni.
Życzymy wszystkim zdrowia!