Dziś jest sobota, 20.07.2024r. Do końca wakacji pozostało
BEZPIECZNYCH WAKACJI
 Historia szkolnictwa w Majdanie Królewskim

Początki szkolnictwa w Majdanie Królewskim datuje się z chwilą budowy kościoła. W roku 1794 powstaje przyparafialna szkółka. Uczono w niej pisania, czytania i liczenia w bardzo ograniczonym zakresie. Zajęcia prowadzili księża. Rozwój i upowszechnienie oświaty stało się możliwe pod koniec XIX wieku, w wyniku liberalizującego się ustawodawstwa austriackiego. W latach 1855-1868 funkcjonowała w Majdanie szkoła trywialna, a od 1868 roku - szkoła ludowa. W latach 1862 - 1884 jej kierownikiem był zasłużony pedagog Józef Skowroński. Z roku 1890 znana jest wzmianka o czteroodziałowej szkole.

W 1902 roku oddano do użytku nowy, piękny , murowany budynek szkolny usytuowany na placu obok kościoła. Budynek ten posiadał pięć sal lekcyjnych oraz mieszkanie kierownika szkoły. Przez długie lata był nim Jan Krawiec, a po nim Franciszek Mazur. Wtedy to powszechnością nauczania objęto wszystkie dzieci w wieku szkolnym z terenu Majdanu Królewskiego. W okresie międzywojennym w Majdanie Królewskim funkcjonowała szkoła sześcioklasowa, a później siedmioklasowa ( 1936-1939), z filią w Brzostowej Górze.
W okresie okupacji odbywało się tajne nauczanie, które, ze względu na wysiedlenia mieszkańców, było jeszcze trudniejsze. Prowadziła je w swoim mieszkaniu nauczycielka, pani Helena Tyboń. W 1943 r. budynek szkoły został rozebrany, a uzyskane materiały przeznaczono do budowy dróg w Nowej Dębie. Po zburzeniu szkoły nauczanie odbywało się w miejscowej ochronce w zakresie czterech klas. Nauczanie wówczas prowadziły siostry zakonne. Władze niemieckie zakazały nauczania historii i geografii Polski.

Po wojnie, w latach 1944 - 46, w Majdanie naukę zorganizowano w budynkach prywatnych. Następnie przywieziono z Dęby barak i w nim prowadzono zajęcia. Później na miejscu przedwojennej szkoły wybudowano drewniany budynek szkolny z trzema salami lekcyjnymi, gdzie odbywała się nauka w zakresie siedmiu klas szkoły podstawowej. W roku szkolnym 1947/1948 zorganizowano eksperymentalnie ósmą klasę, do której bardzo chętnie uczęszczała młodzież nie tylko z Majdanu, ale i z okolicznych wsi. Ponieważ nie wystarczało pomieszczeń, naukę organizowano także w domach prywatnych.

W 1962 roku rozpoczęto budowę, a 8 września 1963 r. oddano do użytku nowy, murowany, dwukondygnacyjny budynek szkolny na parceli wydzielonej z gruntów parafialnych. Kierownikiem szkoły był wówczas Henryk Szulc. Szkoła słynęła w okolicy z wysokiego poziomu nauczania. W 1995 dobudowano skrzydło, w którym od września rozpoczęli naukę uczniowie klas I - IV i oddział przedszkolny. W wyniku reformy oświaty, od 1999r. szkoła podstawowa jest sześcioklasowa, a od 2017 roku znowu ośmioklasowa.

W 2019 roku szkoła obchodziła Jubileusz 225-lecia oświaty w Majdanie Królewskim. Z tej okazji została wydana książka "225 lat oświaty w Majdanie Królewskim". Uroczystości jubileuszowe odbyły się 8 września 2019 w budynku szkoły przy ul. Jagiellońskiej . Rozpoczęła je Msza Św.  w kościele parafialnym, po której w uroczystym pochodzie, wraz ze sztandarem szkoły, goście przeszli do budynku szkoły. Tutaj została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica. W pięknej części artystycznej dzieci zaprezentowały historię majdańskiej oświaty, co goście nagradzali gromkimi brawami. Uroczystość zaszczycili: Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec,  Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, Wojciech Cebula Wicestarosta Kolbuszowski, Jerzy Wilk Wójt Gminy Majdan Królewski,Genowefa Bialkowski autorka opracowania historii Majdanu Królewskiego, przedstawiciele duchowieństwa, Lasów Państwowych, lokalnych firm i zakładów pracy, Absolewci Szkoły, byli Dyrektorzy, Nauczyciele a także nasi Uczniowie, Rodzice i społeczność Majdanu Królewskiego i okolic.To była piękna niezapomniana uroczystość!


Partonatem medialnym Jubileusz objęli: TVP3 RZESZÓW, NOWINY, KORSO KOLBUSZOWSKIE, RADIO LELIWA.