Dziś jest sobota, 14.12.2019r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
Kiermasz świąteczny w szkole! Zapraszamy po żywe choinki od poniedziałku 16 grudnia do szkoły przy ul. Jagiellońskiej
 Historia szkolnictwa w Majdanie Królewskim

Początki szkolnictwa w Majdanie Królewskim datuje się z chwilą budowy kościoła. W roku 1794 powstaje przyparafialna szkółka. Uczono w niej pisania, czytania i liczenia w bardzo ograniczonym zakresie. Zajęcia prowadzili księża. Rozwój i upowszechnienie oświaty stało się możliwe pod koniec XIX wieku, w wyniku liberalizującego się ustawodawstwa austriackiego. W latach 1855-1868 funkcjonowała w Majdanie szkoła trywialna, a od 1868 roku - szkoła ludowa. W latach 1862 - 1884 jej kierownikiem był zasłużony pedagog Józef Skowroński. Z roku 1890 znana jest wzmianka o czteroodziałowej szkole.

W 1902 roku oddano do użytku nowy, piękny , murowany budynek szkolny usytuowany na placu obok kościoła. Budynek ten posiadał pięć sal lekcyjnych oraz mieszkanie kierownika szkoły. Przez długie lata był nim Jan Krawiec, a po nim Franciszek Mazur. Wtedy to powszechnością nauczania objęto wszystkie dzieci w wieku szkolnym z terenu Majdanu Królewskiego. W okresie międzywojennym w Majdanie Królewskim funkcjonowała szkoła sześcioklasowa, a później siedmioklasowa ( 1936-1939), z filią w Brzostowej Górze.
W okresie okupacji odbywało się tajne nauczanie, które, ze względu na wysiedlenia mieszkańców, było jeszcze trudniejsze. Prowadziła je w swoim mieszkaniu nauczycielka, pani Helena Tyboń. W 1943 r. budynek szkoły został rozebrany, a uzyskane materiały przeznaczono do budowy dróg w Nowej Dębie. Po zburzeniu szkoły nauczanie odbywało się w miejscowej ochronce w zakresie czterech klas. Nauczanie wówczas prowadziły siostry zakonne. Władze niemieckie zakazały nauczania historii i geografii Polski.

Po wojnie, w latach 1944 - 46, w Majdanie naukę zorganizowano w budynkach prywatnych. Następnie przywieziono z Dęby barak i w nim prowadzono zajęcia. Później na miejscu przedwojennej szkoły wybudowano drewniany budynek szkolny z trzema salami lekcyjnymi, gdzie odbywała się nauka w zakresie siedmiu klas szkoły podstawowej. W roku szkolnym 1947/1948 zorganizowano eksperymentalnie ósmą klasę, do której bardzo chętnie uczęszczała młodzież nie tylko z Majdanu, ale i z okolicznych wsi. Ponieważ nie wystarczało pomieszczeń, naukę organizowano także w domach prywatnych.

W 1962 roku rozpoczęto budowę, a 8 września 1963 r. oddano do użytku nowy, murowany, dwukondygnacyjny budynek szkolny na parceli wydzielonej z gruntów parafialnych. Kierownikiem szkoły był wówczas Henryk Szulc. Szkoła słynęła w okolicy z wysokiego poziomu nauczania. W 1995 dobudowano skrzydło, w którym od września rozpoczęli naukę uczniowie klas I - IV i oddział przedszkolny. W wyniku reformy oświaty, od 1999r. szkoła podstawowa jest sześcioklasowa.