Dziś jest piątek, 30.09.2022r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
Mamy nową Radę Rodziców

    Mój zawód - moja przyszłość

kategoria Aktualnosci   2019-01-17

   

Na przełomie grudnia i stycznia uczniowie oddziałów gimnazjalnych

 mieli okazję uczestniczyć w badaniu predyspozycji zawodowych, 

które zostało przeprowadzone przez 

Panie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z Kolbuszowej. 

W pierwszej części uczniowie rozwiązywali testy, dzięki którym 

mogli poznać swoje mocne i słabe strony, 

cechy osobowości oraz sprawdzić twórcze i logiczne myślenie. 

Druga część opierała się na indywidualnych rozmowach 

z doradcą zawodowym i psychologiem. 

Uczniowie chętnie pytali o popularne kierunki kształcenia, udzielone zostały im porady zawodowe. 

Serdecznie dziękujemy Pani mgr Beacie Zasowskiej oraz Pani mgr Jolancie Bystrek za przeprowadzenie badania oraz ogromną życzliwość.