Dziś jest poniedziałek, 02.08.2021r. Do końca wakacji pozostało dni
Madziu, Marcinie, Mateuszu - jesteśmy z Wami w tych trudnych chwilach

    Niedziela Misyjna 2018

kategoria Aktualnosci   2018-10-21

   
Na 92. Światowy Dzień Misyjny, tzw. Niedzielę Misyjną  
uczennice ze Szkolnego Koła Misyjnego i DSM
pod opieką s. Teresy Dul 
przygotowały oprawę liturgiczną Mszy Św. 

To święto Papieskich Dzieł Misyjnych. 
Rozpoczyna ono Tydzień Misyjny, który w tym roku 
przebiega pod hasłem "Pełni ducha i posłani".

Dziewczęta w pięknych strojach obrazujących
 kraje misyjne z całego świata 
modliły się wraz z wiernymi za misjonarzy i dzieci z krajów misyjnych.

„Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Dla każdego wierzącego, tak jak i dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu” (Jan Paweł II,Redemptoris missio).