Dziś jest piątek, 30.09.2022r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
Mamy nową Radę Rodziców

    Dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych

kategoria Aktualnosci   2018-04-11

   

Przypominamy, że dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych wypadają w tym roku w dniach:

30.04.2018r (poniedziałek)

2.05.2018r. (środa)

4.05.2018r. (piątek)

1.06.2018r. (piątek)

21.06.2018r. (czwartek)

Szkoła w tych dniach nie prowadzi zajęć  lekcyjnych. 

Jeżeli Rodzice nie mogą inaczej zorganizować w tych dniach opieki dla dziecka, 

wówczas trzeba na min 5 dni roboczych wcześniej 

powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy

 w celu zorganizowania temu dziecku w szkole 

dodatkowej opieki.