Dziś jest piątek, 30.07.2021r. Do końca wakacji pozostało dni
Madziu, Marcinie, Mateuszu - jesteśmy z Wami w tych trudnych chwilach

    Nasza szkoła czyta dzieciom

kategoria Aktualnosci   2017-10-31

   


 

"Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. 

Puste życie napełnia światłem,                

a puste serce wzruszeniem."

                                                                                 Kornel Makuszyński


 W  październiku rozpoczęliśmy w naszej szkole 

kolejną  edycję programu „Czytające szkoły”

przygotowanego  przez 

Fundację  ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.  

Będziemy czytać  naszym uczniom dobre i ciekawe książki, 

bo  przecież  czytanie jest podstawowym narzędziem zdobywania wiedzy. 

Jest to sprawdzony sposób na zainteresowanie 

dzieci i młodzieży książką, rozbudzenie potrzeby czytania, 

wychowanie czytelników. 

Badania dowodzą, że czytelnicy - osoby, które dużo, chętnie i sprawnie czytają, 

- lepiej radzą sobie z nauką,  z pracą zawodową i z wyzwaniami życia. 

W realizację programu są  zaangażowani wszyscy uczący, 

a przede wszystkim nauczyciele edukacji przedszkolnej, 

wczesnoszkolnej, panie pracujące w świetlicy i bibliotekarka.

Podobny obraz