Dziś jest piątek, 30.07.2021r. Do końca wakacji pozostało dni
Madziu, Marcinie, Mateuszu - jesteśmy z Wami w tych trudnych chwilach

    Wyniki rekrutacji na r.szk.2021/22

kategoria Ważne informacje   2021-03-29

   
Zakończył się 
pierwszy etap rekrutacji 
do naszych oddziałów przedszkolnych 
i do klas pierwszych.

Informujemy, że wszystkie dzieci zgłoszone do zapisu
 do oddziałów przedszkolnych lub do klas pierwszych 
zostały zakwalifikowane do przyjęcia
 przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora szkoły. 

Informujemy, że będą trzy oddziały przedszkolne -
 dwa oddziały sześciolatków 
i jeden oddział dla dzieci pięcioletnich i czteroletnich. 
Są jeszcze wolne miejsca w tych oddziałach.

Informujemy też, że będziemy mieć w r.szk. 2021/22 dwie klasy pierwsze -
 również mamy jeszcze kilka wolnych miejsc w klasach pierwszych.

Kolejnym krokiem rekrutacji jest złożenie przez Rodziców
 potwierdzenia woli uczęszczania 
do naszych oddziałów przedszkolnych lub do naszych klas pierwszych.

Na oświadczenia czekamy do 20 kwietnia 2021r. 

Należy je włożyć do skrzynki pocztowej przy wejściu głównym do szkoły.

Wzory oświadczeń potwierdzenia woli znajdują się na stronie szkoły w zakładce" Dokumenty szkolne".