Dziś jest czwartek, 21.10.2021r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
Dziękujemy wszystkim za udział w zbiórce biało-czerwonych zniczy na cmentarze lwowskie. Zebraliśmy 367 zniczy:)
 Nasi nauczyciele pracujący z klasami 1 - 8

  Matematyka
 • mgr Maria Bryk
 • mgr Ewa Puzio
 • mgr Marta Godek
  Język polski
 • mgr Elżbieta Paduch
 • mgr Halina Wachowska
 • mgr Katarzyna Chmielowiec
  Język angielski
 • mgr Ewelina Wójcik
 • mgr Jolanta Misiak
 • mgr Andrzej Sus
  Język niemiecki
 • mgr Dorota Dworak
  Chemia
 • mgr Ewa Chmielowiec
  Fizyka
 • mgr Jacek Grygiel
  Edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Teresa Serafin
 • mgr Antoni Dec
 • mgr Urszula Trzcińska
 • mgr Magdalena Bobrowska
 • mgr Beata Krystel
 • mgr Danuta Wiącek
  Przyroda
 • mgr Ewa Chmielowiec
  Religia
 • ks. mgr Marek Krawczyk
 • mgr Alicja Serafin
  Historia
 • mgr Teresa Derlecka
 • mgr Dorota Dworak
  Plastyka
 • mgr Anna Kiełbowicz
  Muzyka
 • mgr Ewa Śliwińska
  Wychowanie fizyczne
 • mgr Anna Kosiorowska
 • mgr Katarzyna Migas
 • mgr Wojciech Migas
  Informatyka
 • mgr Halina Bieleń
  Technika
 • mgr Halina Bieleń
  Biologia
 • mgr Ewa Chmielowiec
  Geografia
 • mgr Andrzej Sus
 • mgr Anna Kiełbowicz
  Wychowanie przedszkolne
 • mgr Monika Witas
 • mgr Małgorzata Serafin
 • mgr Regina Franuszkiewicz
  Doradztwo zawodowe
 • mgr Dorota Dworak
  Wiedza o społeczeństwie
 • mgr Dorota Dworak
  Edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Arkadiusz Tereszkiewicz
  Świetlica szkolna
 • mgr Anna Kosiorowska
 • mgr Małgorzata Gola
 • mgr Katarzyna Kopeć
 • mgr Ewa Śliwińska
 • mgr Wojciech Migas
 • mgr Dorota Dworak
 • mgr Danuta Wiącek
 • mgr Urszula Trzcińska
 • mgr Beata Krystel
 • mgr Magdalena Bobrowska
 • mgr Antoni Dec
 • mgr Teresa Derlecka
  Wydłużona opieka przedszkolna
 • mgr Jolanta Bąk
 • mgr Regina Franuszkiewicz
 • mgr Małgorzata Serafin
 • mgr Monika Witas
  Wspomaganie dziecka
 • mgr Agnieszka Skiba
  Zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Katarzyna Kopeć
 • mgr Halina Wachowska
 • mgr Katarzyna Migas
 • mgr Agnieszka Skiba
  Bibliotekarz
 • mgr Teresa Derlecka
 • mgr Urszula Rozmus
  Logopeda
 • mgr Katarzyna Chmielowiec