Dziś jest niedziela, 25.07.2021r. Do końca wakacji pozostało dni
Madziu, Marcinie, Mateuszu - jesteśmy z Wami w tych trudnych chwilach
 Dokumenty szkolne

Poniżej znajduje się lista dokumentów szkolnych. Po kliknięciu w wybrany zostanie on pobrany!

Koncepcja pracy szkoły
Konwencja o prawach dziecka
Procedury postępowania w różnych sytuacjach
Procedury postępowania w razie wypadku w szkole
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Organizacja r.szk. 2017/2018
Regulamin świetlicy szkolnej
Program Wychowawczo - Profilaktyczny 20`18/2019
Informacje nt egzaminu ósmoklasisty z j.polskiego
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z j.polskiego
Informacje nt egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki
Informacje nt egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z j.angielskiego
Nagranie do arkusza egzaminacyjnego z j.angielskiego
CZy Twoje dziecko nie wpadło w fonoholizm?
Procedury reagowania w sytuacjach wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń w szkole
Przeciwdziałanie depresji i próbom samobójczym u dzieci i młodzieży
Statut szkoły
Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej w Majdanie Królewskim
Zarządzenie 11/2020 Dyrektora szkoły z dn.18.05.2020r.
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE PSP IM.MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W MAJDANIE KRÓLEWSKIM
Oświadczenie rodzica wysyłającego dziecko do szkoły w okresie epidemii Covid-19
Zgłoszenie dziecka do szkoły w okresie epidemii Covid-19
AVIVA- ulotka informacyjna o ubezpieczeniu NWW w r.szk. 2020/21
AVIVA - Jak zgłosić roszczenie
AVIVA- jakie dane dziecka przetwarza AVIVA
AVIVA - deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia r.szk.2020/21
NOWAKLASA - oferta ubepieczenia NNW w r.szk.2020/21
InterRisk - oferta ubezpieczeniowa NNW r.szk. 2020/21
Wienner TU - oferta ubezpieczeniowa NNW r.szk. 2020/21
Szkolny zestaw podręczników w r.szk.2020/21
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w szkole w r.szk.2020/21 - nauczanie stacjonarne
Plan Pracy PSP w Majdanie Królewskim w r.szk. 2020/2021
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 2021.22
Potwierdzenie woli uczęsczcania do oddziałów przedszkolnyuch - złozyć dopiero po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych dzieci do przyjęcia
Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w szkole 2021.22
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka sześcioletniego 2021.22
Wniosek o przyjęcie do klasy 1 dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 2021.22
Wniosek o przyjęcie do klasy 1 dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły 2021.22
Potwierdzenie woli uczęszczania do klasy 1 w PSP Majdan Królewski - złożyć dopiero po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia
Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na r.szk.2021.22
Terminy rekrutacji do klas pierwszych na r.szk.2021.22
Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej