Dziś jest czwartek, 21.10.2021r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
Dziękujemy wszystkim za udział w zbiórce biało-czerwonych zniczy na cmentarze lwowskie. Zebraliśmy 367 zniczy:)
 Dokumenty szkolne

Poniżej znajduje się lista dokumentów szkolnych. Po kliknięciu w wybrany zostanie on pobrany!

Koncepcja pracy szkoły
Konwencja o prawach dziecka
Procedury postępowania w różnych sytuacjach
Procedury postępowania w razie wypadku w szkole
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Organizacja r.szk. 2017/2018
Regulamin świetlicy szkolnej
Program Wychowawczo - Profilaktyczny 20`18/2019
Informacje nt egzaminu ósmoklasisty z j.polskiego
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z j.polskiego
Informacje nt egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki
Informacje nt egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z j.angielskiego
Nagranie do arkusza egzaminacyjnego z j.angielskiego
CZy Twoje dziecko nie wpadło w fonoholizm?
Procedury reagowania w sytuacjach wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń w szkole
Przeciwdziałanie depresji i próbom samobójczym u dzieci i młodzieży
Statut szkoły
Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej w Majdanie Królewskim
Zarządzenie 11/2020 Dyrektora szkoły z dn.18.05.2020r.
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE PSP IM.MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W MAJDANIE KRÓLEWSKIM
Oświadczenie rodzica wysyłającego dziecko do szkoły w okresie epidemii Covid-19
Zgłoszenie dziecka do szkoły w okresie epidemii Covid-19
Szkolny zestaw podręczników w r.szk.2020/21
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w szkole w r.szk.2020/21 - nauczanie stacjonarne
Plan Pracy PSP w Majdanie Królewskim w r.szk. 2020/2021
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 2021.22
Potwierdzenie woli uczęsczcania do oddziałów przedszkolnyuch - złozyć dopiero po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych dzieci do przyjęcia
Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w szkole 2021.22
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka sześcioletniego 2021.22
Wniosek o przyjęcie do klasy 1 dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 2021.22
Wniosek o przyjęcie do klasy 1 dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły 2021.22
Potwierdzenie woli uczęszczania do klasy 1 w PSP Majdan Królewski - złożyć dopiero po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia
Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na r.szk.2021.22
Terminy rekrutacji do klas pierwszych na r.szk.2021.22
Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej
Link do zakupu polisy - InterRisk
NAU interRisk
NWW - InterRisk
NAU - oferta
AVIVA - oferta ubezpieczenia NWW
Oświadczenie Rodzica - RODO