Dziś jest czwartek, 21.10.2021r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
Dziękujemy wszystkim za udział w zbiórce biało-czerwonych zniczy na cmentarze lwowskie. Zebraliśmy 367 zniczy:)
  Biblioteka szkolna


  Godziny otwarcia biblioteki na ul. Jagiellońskiej

 • Poniedziałek 8.30 – 11.30
 • Wtorek 7.30 – 10.30
 • Środa 7.30 – 8.25
 • Czwartek 7.30 – 9.45 10.40 - 11.30
 • Piątek nieczynna
   Godziny otwarcia biblioteki na os. Podlasek

 • Poniedziałek 8.00 – 12.00
 • Wtorek 10.25 – 14.25
 • Środa 10.05 – 14.05
 • Czwartek 8.00 – 11.00
 • Piątek 10.25 - 14.25
   Panie Bibliotekarki


 • mgr Teresa Derlecka
 • mgr Urszula Rozmus


Regulamin biblioteki
 • Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.
 • Czytelnicy korzystający z wolnego dostępu do półek mogą samodzielnie wybierać książki lub zwrócić się o pomoc do nauczyciela bibliotekarza.
 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni. Możliwa jest prolongata terminu zwrotu książki, jeżeli nie czekają na jej wypożyczenie inni czytelnicy. Lektury nie podlegają limitowi czasowemu.
 • Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • Na miejscu, w czytelni, można korzystać z księgozbioru podręcznego oraz z czasopism.
 • W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest do jej odkupienia (szczegóły należy uzgodnić z bibliotekarzem).
 • Książki można wypożyczać na czas ferii zimowych oraz wakacji. Uczniowie klasy programowo najwyższej muszą oddać wszystkie wypożyczone książki.
 • Wszyscy czytelnicy powinni dbać o ład i porządek w bibliotece.
 • Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki i do przestrzegania go.


Obie nasze biblioteki otrzymały dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem projektu jest rozwój zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów oraz promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Ważne jest w tym kontekście wzmocnienie potencjału i roli biblioteki szkolnej, a także uatrakcyjnienie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych. Wkrótce zbiory obu naszych bibliotek zostaną zewidencjonowane poprzez system e-biblio, co pozwoli na nowoczesny mobilny dostęp do biblioteki.