Dziś jest niedziela, 24.09.2023r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
25 września 2023r. (poniedziałek) o 16.30 w szkole przy ul. Jagiellońskiej pierwsze spotkanie nowo wybranych Trójek Klasowych. Zapraszamy

    Plan pracy szkoły w r.szk. 2019/20

kategoria Ważne informacje   2019-10-28

   

Plan pracy w roku szkolnym 2019/2020 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Majdanie Królewskim

ul. Jagiellońska 1 i os. Podlasek 71

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020                                                

2 września 2019 r.

 Zimowa przerwa świąteczna                                                             

23 – 31 grudnia 2019 r.

 Ferie zimowe                                                                                            

13 – 26 stycznia 2020 r.

Zakończenie I semestru

31 stycznia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna                                                                 

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

 Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 Termin dodatkowy

1. język polski – 8  czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 2. matematyka – 9 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 10 czerwca 2020 r. (piątek) – godz. 9:00

 Wyniki zostaną ogłoszone 19 czerwca 2020 r.

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl. I-VIII.         

26 czerwca 2020 r.

 Ferie letnie                                                                                      

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.


 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH 


Uroczystość Wszystkich Świętych

1.11.2019r. (piątek)

Rocznica Odzyskania Niepodległości

11.11.2019r. (poniedziałek)

Nowy Rok

01.01.2020r. (środa)

Święto Trzech Króli

06.01.2020r. (poniedziałek)

Święto Pracy

01.05.2020r.(piątek)

 Uroczystość Bożego Ciała

11.06.2020r. (czwartek)


 DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

W PSP W MAJDANIE KRÓLEWSKIM


 2.01.2020r. i 3.01.2020r. – (czwartek i piątek) – przedłużona zimowa przerwa świąteczna

15, 16, 17.04.2020r. (środa, czwartek, piątek) dla klas 1-7 – egzamin ósmoklasisty

12.06.2020r. (piątek po Uroczystości Bożego Ciała)

25.06.2020r. – (czwartek) – przed zakończeniem r.szk.2019/2020


 II. KLASYFIKACJA

Informacja dla rodziców i uczniów o proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

2 tygodnie przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami Rady Pedagogicznej

I semestr - do 10 stycznia 2020r.

II semestr – do 05 czerwca 2020r.

 

 Informacja dla rodziców o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną (semestralną lub roczną) z zajęć edukacyjnych

Na miesiąc przed końcem semestru

 lub roku szkolnego

                                                  

 III.      WYWIADÓWKI

10 września 2019r. (wtorek) – ul. Jagiellońska 1

7 listopada 2019r. (czwartek) – os. Podlasek 71

4 lutego 2020r. (wtorek) – ul. Jagiellońska 1

28 kwietnia 2019r. (wtorek) – os. Podlasek 71


IV.   KLASOWE WYJAZDY EDUKACYJNE – WYCIECZKI KLASOWE

Przez cały rok po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły.