Dziś jest piątek, 23.08.2019r. Do końca wakacji pozostało dni
Pilne spotkanie Rady Rodziców 28 sierpnia 2019r. o godz. 16.30

    STOP łamaniu zakazów w szkole!

kategoria Ważne informacje   2019-04-24

   
Przypominamy i ostrzegamy wszystkich Uczniów, 
że w naszej szkole obowiązuje
 BEZWZGLĘDNY ZAKAZ
 korzystania z telefonów komórkowych 
przez uczniów podczas zajęć 
i podczas przerw śródlekcyjnych. 

Nie wolno też, pod żadnym pozorem,
 samowolnie opuszczać terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych.

Za łamanie zakazów grożą kary przewidziane w Statucie szkoły. 
Notoryczne niestosowanie się do  zapisów w Statucie szkoły 
może grozić nawet przeniesieniem do innej szkoły.