Dziś jest sobota, 15.06.2024r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
Zbliżamy się do końca roku szkolnego 2023/24

    STOP łamaniu zakazów w szkole!

kategoria Ważne informacje   2019-04-24

   
Przypominamy i ostrzegamy wszystkich Uczniów, 
że w naszej szkole obowiązuje
 BEZWZGLĘDNY ZAKAZ
 korzystania z telefonów komórkowych 
przez uczniów podczas zajęć 
i podczas przerw śródlekcyjnych. 

Nie wolno też, pod żadnym pozorem,
 samowolnie opuszczać terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych.

Za łamanie zakazów grożą kary przewidziane w Statucie szkoły. 
Notoryczne niestosowanie się do  zapisów w Statucie szkoły 
może grozić nawet przeniesieniem do innej szkoły.