Dziś jest wtorek, 28.05.2024r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
Dziękujemy wszystkim SPONSOROM naszego Pikniku Rodzinnego :)

    Kody dostępu do e-dziennika

kategoria Ważne informacje   2019-01-29

   
Podczas najbliższej wywiadówki w szkole podstawowej, 
która odbędzie się 30 stycznia 2019r. (środa) o godz. 16.30
 Rodzice każdego z uczniów klas 1 - 8 
otrzymają login i hasło do e-dziennika, 
który już w szkole funkcjonuje. 
Dzięki dostępowi do elektronicznej formy dziennika 
Rodzice będą mieli możliwość bieżącego sprawdzania 
m.in. ocen dziecka, monitorowania obecności dziecka na zajęciach, 
sprawdzania planu zajęć, 
terminów planowanych sprawdzianów, powtórek itp.

Rodzice będą widzieli tylko dane swojego dziecka.

Loginy i hasła do e-dziennika podlegają ochronie danych osobowych,
dlatego Rodzice 
muszą odebrać je osobiście od Wychowawcy 
- jeden login i hasło dla Rodziców jednego ucznia -
potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem.