Dziś jest niedziela, 24.09.2023r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
25 września 2023r. (poniedziałek) o 16.30 w szkole przy ul. Jagiellońskiej pierwsze spotkanie nowo wybranych Trójek Klasowych. Zapraszamy

    Organizacja roku szkolnego 2018/2019

kategoria Ważne informacje   2019-03-14

   

 

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

w Publicznej Szkole Podstawowej
                             im. Marii Skłodowskiej-Curie                                
w Majdanie Królewskim

ul. Jagiellońska 1

os. Podlasek 71

 

                         KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019                                                          3 września 2018 r.

 Zimowa przerwa świąteczna                                                                 23 – 31 grudnia 2018 r.

Zakończenie I semestru                                                                                       25 stycznia 2019r.

 Ferie zimowe.                                                                                           11 – 24 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna                                                18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.


Harmonogram egzaminu gimnazjalnego:

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00,  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00,  z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)  na poziomie podstawowym – godz. 9:00,  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Wyniki zostaną ogłoszone 14 czerwca 2019 r.

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

 2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

 

Wyniki zostaną ogłoszone 14 czerwca 2019 r.

 

 

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl. I-VIII i klas trzecich oddziałów gimnazjalnych              21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie                 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH

 

Wszystkich Świętych                                             1.11.2018r. (czwartek)

Nowy Rok                                                              01.01.2019r. (wtorek)

Święto Pracy                                                         01.05.2019r. (środa)

3 Maja – rocznica Uchwalenia Konstytucji          03.05.2019r. (piątek)

Boże Ciało                                                             20.06.2019r. (czwartek)

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

W PSP W MAJDANIE KRÓLEWSKIM

 

Oddziały szkoły podstawowej

2.11.2018r. (piątek)

15, 16, 17.04.2019r. (środa, czwartek, piątek) – egz. ósmoklasisty

2.05.2019r. (czwartek)

31.05.2019r. (piątek) – szkolny Dzień Dziecka

19.06.2019r. (środa)

 

 

Oddziały gimnazjalne

2.11.2018r. (piątek)

10,11,12.04.2019r. (poniedziałek, wtorek, środa) - egz. gimnazjalisty

2.05.2019r. (czwartek)

31.05.2019r. (piątek) – szkolny Dzień Dziecka

19.06.2019r. (środa)


    KLASYFIKACJA

Informacja dla rodziców i uczniów o proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi być podana na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami Rady Pedagogicznej, czyli

I semestr - do 08 stycznia 2019r. , II semestr – do 31 maja 2019r.

 

 Informacja dla rodziców o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną (semestralną lub roczną) z zajęć edukacyjnych musi być podana na miesiąc przed końcem semestru lub roku szkolnego.


 WYWIADÓWKI

I spotkanie – wybory Rady Rodziców:

18 września 2018r. (wtorek) SP

19 września 2018r. (środa) GIM

 

20 listopada 2018 r. (wtorek) GIM

21 listopada 2018r. (środa) SP

 

29 stycznia 2019 r. (wtorek) GIM

30 stycznia 2019r. (środa) SP

 

25 kwietnia 2019 r. (czwartek) GIM

26 kwietnia 2019r. (piątek) SP

 

 WYCIECZKI KLASOWE 

Przez cały rok po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły.