Dziś jest sobota, 20.07.2024r. Do końca wakacji pozostało
BEZPIECZNYCH WAKACJI

    Organizacja roku szkolnego 2017/2018

kategoria Ważne informacje   2017-09-29

   

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

w Publicznej Szkole Podstawowej
 im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Majdanie Królewskim
ul. Jagiellońska 1 i os. Podlasek 71

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018              04.09.2017 r.                            

 Zimowa przerwa świąteczna               23.12 - 31.12.2017 r. 

 Ferie zimowe.                                                         29.01 - 11.02.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna               29.03 - 03.04.2018 r.

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego

  • część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
  • część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
  • język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

Wyniki zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r.

 Zakończenie zajęć szkolnych         22.06.2018 r.

 Ferie letnie (wakacje) 23.06 - 31.08.2018 r.


 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH

 

Wszystkich Świętych                                              1.11.2017r. (środa)

Nowy Rok                                                               1.01.2018r. (poniedziałek)

Święto Pracy                                                          1.05.2018r. (wtorek)

3 Maja – rocznica Uchwalenia Konstytucji                3.05.2018r. (czwartek)

Boże Ciało                                                             31.05.2018r. (czwartek) 


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH

W PSP W MAJDANIE KRÓLEWSKIM


Oddziały szkoły podstawowej

30.04.2018r. (poniedziałek)

2.05.2018r. ( środa)

4.05.2018r. (piątek)

01.06.2018r. (piątek)

21.06.2018r. (czwartek)

 

Oddziały gimnazjalne

18,19,20.04.2018r. (środa, czwartek, piątek)-egzaminy

30.04.2018r. (poniedziałek)

2.05.2018r. ( środa)

4.05.2018r. (piątek)

01.06.2018r. (piątek)

21.06.2018r. (czwartek)

 

KLASYFIKACJA

Informacja dla rodziców  i uczniów

o proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania 

- 2 tygodnie przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami Rady Pedagogicznej, czyli

I semestr - do 09 stycznia 2018r.

II semestr – do 30 maja 2018r.

 

 Informacja dla rodziców o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną (semestralną lub roczną) z zajęć edukacyjnych - na miesiąc przed końcem semestru lub roku szkolnego.

 

WYCIECZKI KLASOWE

Przez cały rok po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły.

 

WYWIADÓWKI


I spotkanie – wybory Rady Rodziców:

21 września 2017r. (czwartek) SP

26 września 2017r. (wtorek) G

 

16 listopada 2017 r. (czwartek) SP

17 listopada 2017r. (piątek) G

 

24 stycznia 2018 r. (środa) SP

25 stycznia 2018r. (czwartek) G

 

19 kwietnia 2018 r. (czwartek) SP

24 kwietnia 2018r. (wtorek) G