Dziś jest sobota, 23.09.2023r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
25 września 2023r. (poniedziałek) o 16.30 w szkole przy ul. Jagiellońskiej pierwsze spotkanie nowo wybranych Trójek Klasowych. Zapraszamy

    Dzień Życzliwości i Pozdrowień

kategoria Pomoc psychologiczno-pedagogiczna   2022-11-25

   

Dnia 21 listopada 2022r.

 obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

Z tej okazji pani psycholog wraz z panią pedagog 

przeprowadziły warsztaty w klasach drugich, trzecich oraz w klasie 6b, 

które obejmowały zajęcia plastyczne, zabawy i pogadanki na temat życzliwości. 

Precyzując, klasy trzecie stworzyły kartki życzliwości dla drugiej osoby 

z bardzo miłymi sentencjami w środku,

 klasy drugie wykonały prace artystyczne

 pt. „Co można komuś dać a to nic nie kosztuje”,

 z kolei w klasie 6b uczniowie zapoznali się bliżej ze znaczeniem słowa życzliwość, 

tym jak zachowuje się człowiek życzliwy 

i wykonali ćwiczenia/zabawy o tej tematyce. 

Niestety tylko część dzieł naszych uczniów możemy podziwiać

 w galerii i na tablicy w korytarzu szkolnym, 

ponieważ niektórzy pragnęli pochwalić się swoją pracą w domu.

Na zakończenie Dnia Życzliwości przeprowadzono anonimowy konkurs 

na Króla i/lub Królową Życzliwości w każdej klasie.

 Jesteśmy dumni z naszych Uczniów, którzy do tego zadania podeszli bardzo dojrzale

 i z ich pomocą udało się wyłonić następujące osoby:


• Karol Letniowski (kl. 4a)
• Wiktoria Marud i Patryk Staroński (kl. 4b)

• Adam Sudoł (kl. 5a)
• Dawid Rząsa i Antonina Śliwińska (kl. 5b)
• Emilia Gurdak (kl. 5c)

• Karolina Janczyk (kl. 6a)
• Anna Boksa (kl. 6b)

• Amelia Kuriata (kl. 7a)

• Arkadiusz Skura (kl. 8a)
• Arthur Puk (kl. 8b)


Jak widać, w dwóch klasach mamy dwa miejsca ex aequo, a zatem Króla i Królową Życzliwości. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! 

Mocno wierzymy, że tytuł Króla i Królowej tylko umocni Waszą życzliwość

 i będziecie dla pozostałych uczniów wzorem do naśladowania.

Dzień Życzliwości - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mołtajnach