Dziś jest wtorek, 28.05.2024r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
Dziękujemy wszystkim SPONSOROM naszego Pikniku Rodzinnego :)

    Projekt SP! SERCE I POMOC

kategoria Aktualnosci   2021-09-30

   
Nasza szkoła przystąpiła do projektu SP! SERCE I POMOC.

Głównym założeniem projektu SP! SERCE i POMOC jest 
zachęcenie szkół do podejmowania autorskich i innowacyjnych działań,
 które poprawią i ułatwią uczniom klas trzecich przyjazne przejście
 na wyższy etap edukacyjny i związane z nim wymagania, 
celem wyeliminowania niepowodzeń szkolnych. 

Jest to autorski projekt Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 
którego partnerami są dyrektorzy, nauczyciele,
 uczniowie i rodzice ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

 Przejście z etapu do etapu wymaga łagodnego wprowadzenia dziecka (ucznia klasy III/IV) 
w świat pojęć i wiedzy z podziałem na przedmioty, 
przygotowania do wykonywania dodatkowych obowiązków ucznia, 
spełniania wymagań wielu nauczycieli 
oraz wdrażania do świadomego samorozwoju i samokształcenia. 

Realizacja projektu potrwa przynajmniej przez rok szkolny 2021/22, 
a jeśli da pozytywne efekty, 
to z pewnością będzie realizowany również w kolejnych latach.

30 września 2021r. Pani Dyrektor, wraz z innymi Dyrektorami szkół gdzie realizowany jest projekt, 
odebrała z rąk Pani Kurator Małgorzaty Rauch Akredytację Wstępną dla szkoły.

Mamy nadzieję, że nasze starania przyniosą pozytywny efekt 
w postaci łagodniejszego przejścia uczniów klasy czwartej 
w kolejny etap edukacyjny i związane z tym inne obowiązki.

SP - to więcej niż szkoła podstawowa! SP! SERCE i POMOC