Dziś jest wtorek, 28.05.2024r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
Dziękujemy wszystkim SPONSOROM naszego Pikniku Rodzinnego :)

    Organizacja rozpoczęcia r.szk.2021/22

kategoria Aktualnosci   2021-08-25

   
Rozpoczęcie r.szk.2021/22 w naszej szkole
odbędzie się 
we środę 1 września 2021r. 
według następującego planu:

- godzina 8.00 - 8.40 spotkania uczniów
 klas 4 - 8 z wychowawcami 
w budynku szkoły przy ul. Jagiellońskiej 1,

- godzina 9.00 Msza Św. 
dla  wszystkich dzieci , 
czyli z dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 1 - 8 
( uczniowie klas 4 - 8 wspólnie z wychowawcami przejdą ze szkoły do kościoła parafialnego),

- po zakończeniu Mszy Św. uczniowie klas 4 - 8 idą do domów,
 natomiast dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas 1 - 3 
przejdą wspólnie z nauczycielami do budynku szkoły
 przy ul. Jagiellońskiej 1, 
na spotkania informacyjne z wychowawcami, 
które będą trwały od ok. 10.00 - 10.40.

Informujemy, że w tym roku szkolnym 
nadal w szkole obowiązują
 te same zasady sanitarno - epidemiolgiczne, 
które obowiązywały w poprzednim roku szkolnym, 
a więc :

- noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych, 

- dezynfekcja rąk lub częste mycie rąk, 

- częste wietrzenie pomieszczeń, 

- zakaz przychodzenia do szkoły i przedszkola dzieci i pracowników, 
którzy mają symptomy chorobowe 
(podwyższoną temperaturę, katar, kaszel itp.)

- osobne miejsca nauki i odpoczynku w czasie przerw oraz wejścia do budynku szkoły przy ul. Jagiellońskiej dla oddziałów przedszkolnych i dla dzieci z klas 1 - 3,

- osobne miejsca nauki i odpoczynku w czasie przerw oraz wejścia do budynku szkoły na os.Podlasek dla uczniów klas 4 - 6 oraz klas 7 - 8,

- przez miesiąc wrzesień wejścia do szkoły tylko dla rodziców 
oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych,
 potem już rodzice nie wchodzą do szkoły.

Życzymy wszystkim zdrowia
 i miejmy nadzieję, że przez cały rok szkolny
 będziemy pracowali stacjonarnie.