Dziś jest poniedziałek, 26.02.2024r. Do końca roku szkolnego pozostało dni

    Pożegnanie klasy 8

kategoria Aktualnosci   2021-06-24

   
30 uczniów klasy 8 
staje się naszymi absolwentami ...,
 żal, bo to była klasa "do tańca i do różańca'. 

Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce 
godnie reprezentowali szkołę 
w konkursach przedmiotowych, na zawodach sportowych, 
mieli swoje pasje i zainteresowania, które godzili z nauką
 (grupa mażoretek, gra na instrumentach, trenowanie w klubach sportowych).

Uczniowie wraz z Wychowawczynią Panią Katarzyną Chmielowiec 
przygotowali wzruszającą prezentację podczas, której wspominali
 swój pobyt w szkole od zerówki do klasy ósmej. 
Były zdjęcia z uroczystości szkolnych, z pierwszej Komunii Św., z wycieczek klasowych, 
różnych uroczystości szkolnych oraz wiele zdjęć 
z występów tej klasy na forum szkoły czy dla społeczności lokalnej,
 bo Ci uczniowie byli zawsze pierwsi do wszelkich wspaniałych występów przed publicznością 
(jasełka, przedstawienia z okazji Wszystkich Świętych czy Dnia Anioła).

Prezentacja okraszona była komentarzami uczniów, którzy przy tej okazji 
dziękowali swoim wychowawcom, nauczycielom, dyrekcji, rodzicom, katechetom.

Życzymy naszym Absolwentom wspaniałych wakacji 
i sukcesów w szkołach ponadpodstawowych, które wybiorą.
Wspominajcie nas dobrze :)