Dziś jest wtorek, 28.05.2024r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
Dziękujemy wszystkim SPONSOROM naszego Pikniku Rodzinnego :)

    Powrót dzieci z klas 1-3 do szkoły

kategoria Aktualnosci   2021-01-13

   

Od 18 stycznia 2021 roku 

dzieci z klas 1-3 

wracają do nauczania stacjonarnego 

w budynku szkoły.

W związku z tym przypominamy, że w naszej szkole nadal obowiązują wszystkie procedury bezpieczeństwa 

stosowane od września 2020 roku tj.:

- zakaz wchodzenia do budynku szkoły dla rodziców i osób niepracujących w szkole,

- nakaz osłony ust i nosa w przestrzeniach wspólnych dla wszystkich dzieci 

i wszystkich pracowników szkoły,

- do szkoły mogą uczęszczać tylko i wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w kwarantannie lub izolacji,

- nadal obowiązuje dezynfekcja i częste mycie rąk,

- dzieci z każdej klasy uczą się według ustalonego planu zajęć w swojej sali lekcyjnej, zaś w czasie przerw śródlekcyjnych będą rozmieszczone w różnych częściach szkoły, by ograniczyć możliwość kontaktu do minimum,

- obowiązuje częste wietrzenie sal lekcyjnych i korytarzy,

- korzystanie z szatni, biblioteki, stołówki nadal odbywa się pod nadzorem nauczycieli i pracowników szkoły według ustalonych we wrześniu zasad,

- dzieci rozpoczynają zajęcia o godz. 8.00 według swojego planu zajęć, zaś na przerwę śródlekcyjną udają się od razu w wyznaczone miejsca w szkole, nad czym będą czuwać wychowawcy klas,

- nadal obowiązuje stosowany od września nakaz korzystania z dwóch osobnych wejść do szkoły.

 

Niestety obostrzenia pozostawiły nadal uczniów klas 4 – 8 na nauczaniu zdalnym.

 

Życzymy wszystkim zdrowia, wytrwałości i sukcesów edukacyjnych mimo przeciwności losu.