Dziś jest poniedziałek, 25.09.2023r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
25 września 2023r. (poniedziałek) o 16.30 w szkole przy ul. Jagiellońskiej pierwsze spotkanie nowo wybranych Trójek Klasowych. Zapraszamy

    Organizacja rozdania świadectw 26.06.2020r.

kategoria Aktualnosci   2020-06-20

   

W dniu 26 czerwca 2020r. (piątek) 

od godziny 9:00 na terenie szkoły lub w budynku szkoły 

(w zależności od pogody) 

będzie możliwość odebrania świadectwa za rok szkolny 2019/2020.

Świadectwa dla wszystkich uczniów klas 1 – 8 rozdawane będą 

w szkole przy ul. Jagiellońskiej 

(nie będzie rozdawania świadectw w szkole na os. Podlasek)

Z powodu trwającej epidemii, dla zapewnienia jak największego bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom obsługi podjęliśmy konieczne środki ostrożności,  których bezwzględnie należy przestrzegać.

Rozdanie świadectw uczniów klas 1-4 będzie miało miejsce na dziedzińcu szkoły przy placu zabaw -

 uczniowie i rodzice wchodzą tylko bramą od ulicy Jagiellońskiej.

Klasy 5-8 będą odbierały świadectwa na boisku szkolnym i te osoby wchodzą  tylko bramą od ul. Ks. Stępnia.

Na dziedzińcu szkoły i boisku będą dyżurowali wychowawcy klas, od których przy poszczególnych stolikach będzie można odebrać świadectwo.


 Do stolika podchodzi tylko jedna osoba, kolejne osoby zachowują dystans minimum 1,5m.

Świadectwa mogą odbierać uczniowie lub ich rodzice. 

Odbiór świadectwa wychowawca będzie potwierdzał na wykazie swoim podpisem, 

tylko uczniowie klasy ósmej podpisują WŁASNYM DŁUGOPISEM odbiór świadectwa. 

Nie wolno pożyczać długopisu bez wcześniejszego zdezynfekowania go.

Osoby przychodzące po odbiór świadectw powinny zachować bezpieczny dystans ok. 1,5m , 

powinny mieć założone maseczki, sugerowane są też rękawiczki.

 

Świadectwa  odbierać będzie można w wyznaczonych godzinach.

Pogrupowaliśmy uczniów według pierwszej litery nazwiska, by rodzeństwo mogło odebrać świadectwa przybywając raz do szkoły na ustaloną godzinę oraz żeby mniej więcej podobna ilość dzieci przyporządkowana była do danego przedziału czasowego, by nie tworzyły się duże grupy dzieci i rodziców.

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru świadectw. I tak np. dzieci z nazwiskiem na literę K będą mogły odebrać świadectwa w godzinach od  10.00 do 10.30, dzieci z nazwiskiem na literę H będą mogły odebrać świadectwa od godz. 9.30 do godz. 10.00 itp.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW

- należy go bezwzględnie przestrzegać.

 

Uczniowie z nazwiskami na litery B, C, D, F   - od 9:00 do 9:30

Uczniowie z nazwiskami na litery G, H, I, J, M  - od  9:30 do  10:00

Uczniowie z nazwiskami na literę  K - od  10:00 do 10:30

Uczniowie z nazwiskami na litery L, P  - od 10:30 do 11:00

Uczniowie z nazwiskami na literę  S - od 11:00 do 11:30

Uczniowie z nazwiskami na litery N, O, R, T, Z   - od 11:30 do 12:00

Uczniowie z nazwiskami na literę  W - od 12:00 do 12:30.

 

W razie złej pogody, rozdanie świadectw będzie miało miejsce w salach gimnastycznych szkoły z zachowaniem powyższych środków bezpieczeństwa.

Klasy 1-4 w małej sali gimnastycznej – wejście od ulicy Jagiellońskiej,

natomiast

klasy 5-8 w nowej sali gimnastycznej – wejście od ul. Ks. Stępnia.

 

Jeżeli ktoś z różnych powodów nie będzie mógł odebrać świadectwa w wyznaczonym dniu, 

to świadectwo będzie można odebrać do końca czerwca 2020r. 

po wcześniejszym ustaleniu terminu (dzień i godzina) z Wychowawcą. 

Jest też możliwość odbioru świadectwa dopiero we wrześniu 2020r.