Dziś jest wtorek, 28.05.2024r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
Dziękujemy wszystkim SPONSOROM naszego Pikniku Rodzinnego :)

    Zapisy do świetlicy szkolnej na r.szk.2020/21

kategoria Aktualnosci   2020-05-07

   

Informujemy, że ruszają zapisy

 do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/21.

Zgłoszenia będą przyjmowane 

od 25 maja 2020r. 

do 30 czerwca 2020r.

 

Ze względu na prowadzenie przez szkołę zdalnego nauczania 

komplet wymaganych dokumentów należy dostarczyć 

do Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim 

w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przypominamy również, iż do świetlicy przyjmowane są dzieci,

 których oboje rodzice pracują.

Przyjmowania dzieci do świetlicy dokonuje się corocznie 

na podstawie pisemnego zgłoszenia Rodziców 

poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej” 

dostępnej w zakładce „Dokumenty szkolne” na stronie internetowej szkoły 

oraz dostarczenia zaświadczeń o zatrudnieniu obojga rodziców.