Dziś jest sobota, 23.09.2023r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
25 września 2023r. (poniedziałek) o 16.30 w szkole przy ul. Jagiellońskiej pierwsze spotkanie nowo wybranych Trójek Klasowych. Zapraszamy

    Oddziały przedszkolne nadal zamknięte

kategoria Ważne informacje   2020-05-05

   Rząd RP w ramach luzowania obostrzeń 

związanych z epidemią podjął decyzję 

o możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja 2020r., 

jednak decyzję o otwarciu pozostawił organom prowadzącym.

W związku z powyższym Wójt Gminy Majdan Królewski 

poprosił Dyrektorów o przeprowadzenie rozmów z Rodzicami 

wszystkich dzieci uczęszczających do tych placówek.

W zdecydowanej większości Rodzice zadeklarowali, 

że chcą jeszcze pozostawić dzieci w swoich domach.


Wójt Gminy Majdan Królewski, w związku z decyzją Rodziców i w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych, 

postanowił, że Przedszkole i Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych 

pozostaną nadal zamknięte.

 

Dyrektorzy placówek będą analizować sytuację epidemiologiczną 

i przygotowywać swoje placówki do uruchomienia 

w najbliższym czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

zgodnie z nowymi wytycznymi, o czym Rodzice zostaną powiadomieni.