Dziś jest sobota, 23.09.2023r. Do końca roku szkolnego pozostało dni
25 września 2023r. (poniedziałek) o 16.30 w szkole przy ul. Jagiellońskiej pierwsze spotkanie nowo wybranych Trójek Klasowych. Zapraszamy

    Zakończona rekrutacja na r.szk.2020/21

kategoria Ważne informacje   2020-04-21

   

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych na szkolny 2020/21 została zakończona. 


 Komisja Rekrutacyjna po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły informuje, 

że, po potwierdzeniu przez Rodziców woli uczęszczania, 

wszyscy kandydaci do klas pierwszych 

zostali przyjęci  do tutejszej szkoły.

 Od września 2020r. będą 2 klasy pierwsze.

Jest jeszcze kilka wolnych miejsc w tych klasach.Komisja Rekrutacyjna po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły informuje, 

że, po potwierdzeniu przez Rodziców woli uczęszczania, 

wszyscy kandydaci do oddziałów przedszkolnych dla sześciolatków

zostali przyjęci  do tutejszej szkoły.

Od września 2020r. będą 2 oddziały sześciolatków. 

Jest jeszcze kilka wolnych miejsc w tych oddziałach.


Komisja Rekrutacyjna po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły informuje, 

że wszystkie te dzieci, które wcześniej zostały zakwalifikowane, 

 po potwierdzeniu przez Rodziców woli uczęszczania do oddziału 4 i 5-latków, 

zostały przyjęte do takiego oddziału. 

  

Od września 2020r. będzie 1 oddział mieszany 4 i 5-latków. 

Wolnych miejsc w tym oddziale już nie ma. 


Informacje dotyczące podziału na klasy i oddziały podane będą w późniejszym czasie.

Ewentualne prośby rodziców co do zapisu dziecka z kolegą lub koleżanką

 prosimy również składać poprzez pocztę elektroniczną.