Dziś jest poniedziałek, 19.08.2019r. Do końca wakacji pozostało dni
Radosnych i bezpiecznych WAKACJI
 Sztandar szkoły

W roku 1981 szkole nadano imię Marii Skłodowskiej – Curie i ufundowano sztandar szkoły. W 2013 roku, dzięki datkom nauczycieli i rodziców, zniszczony „zębem czasu” sztandar poddano gruntownej rekonstrukcji i teraz okazale prezentuje się podczas imprez szkolnych i środowiskowych.